ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ Δ.Σ.


  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                       
                                            ΘΕΜΑ :     
Πρόσκληση 2ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού και Λαογραφικού Συλλόγου Σκοπέλου σε εφαρμογή του άρθρου 11 του ισχύοντος καταστατικού, και με απόφαση που έλαβε στην συνεδρίαση της 06 / 09 / 2017

Σ υ γ κ α λ ε ί


σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τα  μέλη που θα γίνει,  την ΚΥΡΙΑΚΗ  15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017,  και ώρα  19:00 μ.μ.  ,στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου.
 Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω.
Ø  Απολογισμός του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου 2017.
Ø  Οικονομικός απολογισμός και ισολογισμός για το 2017
Ø  Οικονομικός προϋπολογισμός δαπανών για το 2018.
Ø             Πρόγραμμα Δράσης 2018.
Ø   Εκλογή εφορευτικής επιτροπής.
Ø  Ανάγνωση υποψηφιοτήτων για της εκλογές .
Ø  Εγγραφή νέων μελών.       
Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα ½ πλέον ενός, των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, και που έχουν  εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο μέχρι την ημερομηνία της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το καταστατικό. Τα μέλη , που δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις τα δύο τελευταία έτη, θα διαγραφούν βάσει καταστατικού.
      Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 22/ 10 / 2017, στον ίδιο χώρο και ώρα .
    Όσα μέλη έχουν οικονομικές εκκρεμότητες μπορούν να τις τακτοποιήσουν πριν την γενική συνέλευση ,καθώς και την ημέρα της γενικής συνέλευσης.

    Όσοι επιθυμούν να δηλώσουν υποψηφιότητα στις ερχόμενες εκλογές  για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, να επικοινωνήσουν με τον Γραμματέα του Συλλόγου κ. Χρήστο Τσιουρή 6944417953 έως και τις 13/10/2017.

Comments

Popular posts from this blog

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΡΕΜΠΕΤΗΣ - ΝΤΟΠΙΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

ΠΕΠΑΡΗΘΙΟΣ ΟΙΝΟΣ - Το μυθικό κρασί της Σκοπέλου