Τα  ψυχοσωματικά οφέλη του χορού στα παιδιά…………

Τα περισσότερα παιδιά ασχολούνται με τον χορό για την άσκηση και τη ψυχαγωγία, που τους προσφέρει. Επιπλέον πλεονεκτήματα του χορού είναι η καλή φυσική κατάσταση, η απώλεια βάρους, βελτίωση ισσοροπίας, αγάπη για τη δραστηριότητα, η άυξηση αυτοπεποίθησης και η ανάπτυξη της εκφραστικότητας των παιδιών. Μέσα από τον χορό τα παιδιά γυμνάζονται διασκεδάζοντας. Εκτός όμως από την καλή φυσική κατάσταση ο χορός συμβάλει και στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του, ενισχύοντας την κοινωνικότητα και την αυτοποεποίθηση του, διδάσκοντας του τον σεβασμό προς τον εαυτό του και τους άλλους. Επιπλέον το παιδί μαθαίνει να συγκεντρώνεται σε συγκεκριμένο στόχο, χωρίς να αποσπάται η προσοχή του, βελτιώνοντας έτσι τη μνήμη του.

Η μουσική «ακονίζει» τον εγκέφαλο των παιδιών……….

Η γνώση μουσικής και ενός οργάνου προκαλεί αλλαγές στον εγκέφαλο οδηγώντας βαθμηδόν σε μια σειρά οφέλη όπως η μεγαλύτερη δυνατότητα μάθησης και η καλύτερη κατανόηση της γλώσσας.
 Σειρά μελετών από τις οποίες προέκυψε ότι οι εγκεφαλικές συνδέσεις οι οποίες δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της μουσικής εκπαίδευσης παίζουν ενισχυτικό ρόλο σε άλλες μορφές επικοινωνίας, όπως η ομιλία, η ανάγνωση αλλά και η κατανόηση-πρόσληψη ξένων γλωσσών. « Κατά τρόπο αντίστοιχο με τη σωματική άσκηση και τα ευεργετικά αποτελέσματά της στον οργανισμό, η μουσική ασκεί τον εγκέφαλο και τον κρατά σε φόρμα » λένε οι ερευνητές Νina Κraus και Βharath Chandrasekeran του Πανεπιστημίου Νorthwestern στο Ιλινόι των ΗΠΑ και προσθέτουν ότι «θα πρέπει να επανεξετασθεί ο ρόλος της μουσικής στην προσωπική ανάπτυξη των παιδιών» 


Τα οφέλη των εικαστικών ……..

 Η Εικαστική Αγωγή, επιτυγχάνει τη μύηση του νέου ανθρώπου στη δημιουργική διαδικασία μέσα από την πράξη. Η πράξη της δημιουργίας προσφέρει ένα νέο τρόπο όρασης. Μαθαίνει το παιδί να συλλαμβάνει τον κόσμο που το περιβάλλει πολυδιάστατα, μέσα από τη Μορφή, το Σχήμα, το Χώρο, την Κίνηση. Κάθε παιδί που δημιουργεί αισθάνεται τον ενθουσιασμό της ελεύθερης έκφρασης. Κινητοποιεί τη γονιμοποίηση της φαντασίας, της γνώσης, του ψυχισμού και της δεξιότητας. Ταυτόχρονα, η διδασκαλία της τέχνης  αναπτύσσει την κοινωνικότητα και ξεπερνά τον ατομικισμό, αφού αποκλείει το στοιχείο της απόρριψης και παροτρύνει την ενεργή συμμετοχή και συνεργασία. Επομένως, η τέχνη είναι «τόπος ελευθερίας και έκφρασης όσο και τόπος συνάντησης με τους άλλους.»

Comments

Popular posts from this blog

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΡΕΜΠΕΤΗΣ - ΝΤΟΠΙΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

ΠΕΠΑΡΗΘΙΟΣ ΟΙΝΟΣ - Το μυθικό κρασί της Σκοπέλου